CCRS arquitectes i associats

Balmes,357 2º3º
08006 Barcelona 
T. +34 93 417 10 14
Fax +34 93 418 48 65
ccrs@coac.net